Nieuwe opleiding MBO Amersfoort: Sloper

21 januari 2015 17:22 uur

Op 1 februari start MBO Amersfoort in samenwerking met de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf (SVS) de nieuwe opleiding Sloper. De opleiding sluit volledig aan op de door het Ministerie van Onderwijs vastgestelde Kwalificatiedossier Slopen. Op 29 januari geeft Sjaak Vinke, directeur School voor Techniek, het officiële startschot voor de opleiding. Dit doet hij samen met Amersfoortse wethouder van Onderwijs Bertien Houwing, voorzitter College van Bestuur MBO Amersfoort Gerda Eerdmans en Siem Zeilemaker, voorzitter SVS.

De opleiding is ontstaan op initiatief van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf, samen met de branchevereniging voor sloop- en asbestverwijderingsbedrijven in Nederland (VERAS). Voor de branche is het van groot belang dat werknemers gekwalificeerd kunnen worden. In de huidige tijd krijgen veel gebouwen een herbestemming, waarbij het gebouw op een
professionele en duurzame wijze moet worden ontmanteld. In Amersfoort zijn er op dit moment al direct twee mooie projecten die aansluiten op de opleiding. De twee leegstaande ziekenhuizen, Lichtenberg en Elisabeth, staan op de planning om duurzaam te worden gesloopt. Daarbuiten speelt de sloper een belangrijke rol in de renovatieprojecten van bestaande en verouderde woningen.

Het duurzaam ontmantelen en slopen van een gebouw vereist kennis over en inzicht in slooptechnieken, bouwconstructies en technische installaties. Door de complexer wordende
gebouwde omgeving wordt dit steeds belangrijker. Tijdens de opleiding is er uitgebreid aandacht voor herkenning van gevaarlijke en toxische stoffen, waaronder asbest en voor installaties en bouwtechnische aspecten. De geldende milieu- en Arbo voorschriften komen aan bod en de student leert te waken voor zijn eigen veiligheid en die van anderen.
De Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf is nauw betrokken bij de totstandkoming en verdere uitrol van de opleiding en bewaakt de aansluiting bij de slooppraktijk. De niveau 2 opleiding wordt gegeven als een middag- en avondopleiding. Aansluitend wordt gestart met de niveau 3 opleiding allround sloper.
Op 29 januari start het programma aan de Modemweg 3 om 15.00 met een aftrap door Sjaak Vinke en Siem Zeilemaker. Om 16.00 is de officiële openingshandeling door wethouder Houwing en Gerda Eerdmans.