Nieuwe inzichten voor aanpak asbest in Overijssel

10 maart 2016 19:02 uur

Ongeveer 170 vertegenwoordigers uit de asbestsector, de financiële dienstverlening, sloop- en bouwbedrijven, adviesbureaus en van verschillende overheden hebben woensdag tijdens een asbestconferentie meegedacht over een Overijsselbrede asbestaanpak. De conferentie in Zwolle leverde ideeën en aandachtspunten op die de provincie Overijssel wil gebruiken voor de asbestaanpak. Gedeputeerde Erik Lievers voor Energie, Milieu en Europa: “Het is goed om te zien dat de urgentie voor de aanpak van asbestdaken breed leeft in de provincie”.

Aanleiding voor de bijeenkomst was de instelling van het landelijke asbestdakenverbod door het rijk per 2024. In Overijssel moet de komende acht jaar ongeveer 10 miljoen vierkante meter asbestdak worden verwijderd van agrarische gebouwen, woningen, bedrijfsgebouwen en maatschappelijke vastgoed.  Bron: Salland Centraal – Thu, 10 Mar 2016.