Nieuwe certificatieschema’s voor personen werkzaam in de asbestsector

14 februari 2016 17:40 uur

In de Arboregeling zijn nieuwe certificatieschema’s opgenomen met regels voor personen die werkzaam zijn in de asbestsector.

De certificatieschema’s voor de Persoonscertificaten Deskundig Asbest Verwijderaar en Deskundig Toezichthouder Asbest zijn opgeschoond en de regels zijn helderder opgeschreven. Daarnaast bevatten de nieuwe schema’s inhoudelijke verbeteringen die zijn ingediend door de beheerstichting certificatie asbest, Ascert. Deze wijzigingen richten zich vooral op verduidelijking van opleidingseisen, werkprocessen en op certificatievoorwaarden. De twee schema’s zijn nu nog opgenomen als afzonderlijke bijlagen in de Arbeidsomstandighedenregeling. De nieuwe regelgeving is gepubliceerd in de Staatscourant en treedt op 1 maart 2016 in werking. Bron: ARBO portaal 12-02-2016. Lees verder>>>>