NEN: Werkwijze asbestonderzoek vernieuwd

30 augustus 2015 07:10 uur

In Nederland wordt asbestonderzoek uitgevoerd volgens gestandaardiseerde meetmethoden, vastgelegd in NEN-normen. Deze methoden zijn ontwikkeld en vastgesteld door een brede groep stakeholders. Rondom asbestonderzoek is de afgelopen jaren veel veranderd, daarom zijn deze normen nu herzien. Met de publicatie van de nieuwe NEN 5707 en NEN 5897 sluit asbestonderzoek weer aan bij de huidige praktijk en beleid.

NEN 5707 beschrijft de werkwijze voor de uitvoering (inspectie en monsterneming) van onderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van asbest in bodem. Deze is afgestemd met de eveneens aangepaste NEN 5897 voor het asbestonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat. Voor de analyse van de monsters in het laboratorium is ook een verbeterde en uniforme werkwijze opgesteld. Dit is ondergebracht in de nieuwe norm NEN 5898 ‘Bepaling van het gehalte aan asbest’.

Wijzigingen

De belangrijkste aanpassingen ten opzichte van de vorige versies van NEN 5707 en NEN 5897 zijn:

  • de systematiek met betrekking tot verdenking op asbest is verduidelijkt en op onderdelen aangepast;
  • een betere onderlinge afstemming tussen de asbestnormen met betrekking tot onderzoeksstrategie, uitvoering onderzoek en de resultaten van het onderzoek;
  • de onderdelen die de uitvoering van het asbestonderzoek in het laboratorium betreffen, zijn geharmoniseerd en opgenomen in NEN 5898.

Nog in ontwikkeling

Het vooronderzoek heeft meer gewicht gekregen tov de vorige versie. Dit is nu nog opgenomen in de bijlage van de normen, maar er wordt nog gewerkt aan de herziening van NEN 5725 waarbij het vooronderzoek asbest wordt geïntegreerd. Na publicatie van de nieuwe NEN 5725 zal de bijlage bij de asbestnormen worden vervangen.

Nieuwe normen aanschaffen en/of cursus volgen?

NEN 5707, NEN 5897 en NEN 5898 zijn inmiddels gepubliceerd. NEN biedt ook een training aan over het uitvoeren van asbestonderzoek ‘NEN 5707 en NEN 5897 Monsterneming en analyse van asbest in bodem en bouw- en sloopafval’. Kijk voor meer informatie op www.nen.nl/training.

Informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze normen of over het normalisatieproces: telefoon (015) 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.