NEN herziet norm risicobeoordeling asbest in gebouwen

02 juni 2014 11:45 uur

Het normontwerp NEN 2991 ‘Risicobeoordeling van asbest in gebouwen’ is gepubliceerd voor commentaar. Dit kan nog tot 15 juni a.s. De norm beschrijft de bepaling van asbestconcentraties als onderdeel van de risicobeoordeling in en rondom gebouwen en constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Dit normontwerp is een geactualiseerde versie van de oorspronkelijke norm uit 2005.

Zie: http://www.nen.nl/NEN-Shop/Vakgebieden/Milieu/Nieuwsberichten-Milieu/Norm-voor-risicobeoordeling-asbest-in-gebouwen-wordt-herzien.htm