Negentig kerken in Leeuwarden: behouden of tijd voor de sloophamer?

16 mei 2019 21:01 uur

De rijksoverheid stelt aan Leeuwarden een bedrag van 75.000 euro beschikbaar om de toekomst van haar negentig kerkgebouwen in kaart te brengen.

Veel kerkgebouwen worden bedreigd met leegstand, verwaarlozing en sloop. Het rijksgeld is bedoeld om te onderzoeken of en hoe het onderhoud van kerken op orde kan blijven. Bedoeling is dat er een uitgebreide kerkenvisie wordt opgesteld.

Het behoud van kerken levert al jaren dilemma’s op in Friesland. De eeuwenoude rijksmonumenten worden in de meeste gevallen wel goed onderhouden, maar jongere kerken zijn vaak niet beschermd. Kerkbesturen zitten in hun maag met het onderhoud en zien zich soms gedwongen om te verkopen en te slopen. Dit ligt gevoelig.

Tegen de vlakte

De hervormde kerk van Jirnsum en de gereformeerde kerk van Grou ontkwamen de afgelopen jaren op het nippertje aan afbraak. De gereformeerde Fenix aan de Leeuwarder Valeriusstraat ging vorig jaar echter tegen de vlakte. Vele andere godshuizen zijn al gesneuveld in de afgelopen decennia.

,,Steeds vaker wordt overgegaan tot verkoop, herbestemming of zelfs sloop. Dit zijn emotionele en veelomvattende processen, want het kerkgebouw heeft vaak een diepe betekenis, niet alleen voor de kerkgangers, maar ook voor de dorps- en wijkbewoners. Het gaat vaak om gebouwen die letterlijk een centrale plaats in de leefomgeving hebben’’, zo staat in de startnotitie erfgoed-agenda die burgemeester en wethouders vorige week uitbrachten. Bron: lc.nl 16-5-19 Lees verder>>>>

Overig nieuws