Nederland is nog lang niet uitgebouwd en moet nu bouwen op lastige locaties

07 juni 2018 18:50 uur

Nederland wil tot 2030 1 miljoen nieuwe woningen bouwen. Maar waar moeten die komen, als we het groen willen sparen? Bouwen in stedelijk gebied is duur, vanwege allerlei kosten zoals slopen van oude gebouwen, ruimen van vervuilde grond en moeilijke procedures. Minister Kajsa Ollongren komt nu met een fonds van 38 miljoen euro, om de knelpunten op ‘lastige locaties’ aan te pakken.

Ontwikkelaars kunnen geld uit het fonds lenen voor bijvoorbeeld grondsanering of het uitkopen van bedrijven die op de locatie gevestigd zijn. Want het bouwen op lastige plekken is een risico voor ontwikkelaars, vaak zijn er hoge kosten mee gemoeid.

Spanning

Risicodragend kapitaal vinden voor zulke projecten is moeilijk. “We hebben een krachtenbundeling nodig van overheid en marktpartijen om de komende tijd de vraag vanuit de markt van een passend aanbod te voorzien”, zegt Desirée Uitzetter, directeur Gebiedsontwikkeling bij BPD, de grootste gebiedsontwikkelaar van Nederland.

Uitzetter wijst op recente analyses die aangeven dat circa veertig procent van de vraag naar nieuwbouwwoningen zich richt op het koopsegment tot 180.000 euro en het huursegment tot 850 euro per maand. “Als je dat gegeven naast de roep om binnenstedelijk bouwen plaatst, wordt de spanning wel duidelijk. Binnenstedelijk bouwen vraagt meer investeringen, meer tijd, meer proces, meer inpassing. Een interessante uitdaging”, vindt ze. Bron: nos.nl 7-6-18 Lees verder>>>>