Ned. Bond van Varkenshouders inventariseert asbest

14 april 2016 06:59 uur

De NVV gaat inventariseren hoeveel vierkante meters asbest er nog liggen op daken van varkensstallen. Asbest op daken wordt per 2024 verboden.

Deze daken moeten dan zijn vervangen door andere materialen. NVV wil van de leden graag weten of zij nog asbest op het dak hebben en, zo ja, om hoeveel vierkante meters dit dan gaat.
De gegevens worden niet gedeeld met anderen. NVV gebruikt deze informatie alleen voor interne doeleinden.

Stimulering overheid
Overigens stimuleert de overheid het saneren van asbest. Zo kan 27 procent van de saneringskosten worden afgeschreven van de fiscale winst, naast
de reguliere afschrijving.
Bovendien mag een varkenshouder 75 procent van de kosten voor het vervangen van asbestdaken en/of de aanschaf van zonnepanelen afschrijven in één jaar waarin hem of haar dat fiscaal het beste uitkomt.

Subsidie
Voor het aanbrengen van zonnepanelen is er nog de Energie-investeringsaftrek. Daarnaast is er de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’, waarvan de uitwerking per provincie kan verschillen.

Voor meer informatie: Welmoed Rijpkema, beleidsmedewerker NVV (0342 – 418 478).  Bron: NVV.nl 13 april 2016. Lees verder>>>>