NAV overweegt proefproces over asbestsanering

07 maart 2016 15:45 uur

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) onderzoekt de mogelijkheden voor een proefproces tegen de verplichte sanering van asbestdaken. Omdat de vakbond niet over voldoende geld beschikt om zelf een proefproces te voeren, roept de NAV leden op die hier aan mee willen werken.

Een NAV-lid wees de organisatie op dat toen de vergunningen werden afgegeven voor de panden die nu moeten worden gesaneerd, het al lang duidelijk was dat asbest schadelijk is. Hierbij kwam de vraag op of het dan wel rechtmatig is om boeren te dwingen tot sanering zonder dat alle kosten worden vergoed. NAV-leden die aan een dergelijk proefproces willen meewerken, kunnen zich melden bij de vakbond. Bron: Akkerwijzer.nl 7 maart 2016. Lees verder>>>>