Natuurorganisaties pleiten voor fonds sanering verouderde vakantieparken

24 november 2015 07:38 uur

Een fonds voor de renovatie en sanering van verouderde vakantieparken is een middel om te voorkomen dat de Zeeuwse kuststreek verder versteent door bouw van nieuwe parken.

Het instellen van zo’n fonds is een van de aanbevelingen die zes samenwerkende milieu- en natuurorganisaties, waaronder het Zeeuwse Landschap en de Zeeuwse Milieufederatie, doen aan de gemeentelijke en provinciale overheden in de Zuidwestelijke Delta. “Het is nodig om investeringen te stimuleren ten behoeve van het opknappen van de bestaande (verouderde) verblijfsrecreatie zodat deze kwalitatief beter aansluit bij de vraag.” De organisaties hebben een Kustanalyse opgesteld. Ze vragen de overheden te zorgen dat er geen wildgroei aan bouwactiviteiten langs de kust plaatsvinden. Bron: PZC 24-11-2015. Lees verder>>>>