‘Naming & shaming’ in strijd met wet

31 augustus 2015 17:16 uur

Het openbaar maken van inspectiegegevens over asbestovertredingen door de Inspectie SZW gaat voorbij aan het doel van de Wet openbaarheid van bestuur. Aldus een uitspraak van de rechtbank in Rotterdam.

In een door Legal Experience Advocaten aangespannen rechtszaak oordeelde de rechter dat de ‘Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen’ een deugdelijke wettelijke grondslag ontbeert. Daarmee gaat een van de belangrijkste stokpaardjes van het verscherpte sanctiebeleid mank. Bron: Arbo Online 26-08-2015. Lees verder>>>>