Mosa ontwikkelt circulaire tegelsystemen voor de bouw

21 januari 2020 19:20 uur
“De bouwsector kan door het circulaire gebruik van materialen substantieel en tot wel 45 procent bijdragen aan de vereiste CO2-emissiereducties”, zegt Dorien van der Weele, manager sustainability. “We hebben bij Mosa tal van voornemens als het gaat om duurzaamheid. We denken bijvoorbeeld na over hoe om te gaan met secundaire grondstoffen. We willen onze businessmodellen zo inrichten dat we producten weer kunnen terugkrijgen om te hergebruiken of te verwerken in nieuwe producten. We onderzoeken ook hoe we van afval van derden producten kunnen maken en hoe anderen met ons afval nieuwe producten kunnen maken.”

Terugname
Zo neemt Mosa sinds zeven jaar snijresten van tegels terug. De zogeheten take-backacties, die ze hiervoor in Nederland hebben opgezet, zijn een pilotproject om te testen hoe circulaire systemen kunnen werken. Op dit moment recyclet Mosa al het productieafval van haar tegels en onderzoekt ze de mogelijkheden glazuurresten te hergebruiken. Maar ook snijresten van tegels in de bouw worden verzameld en gebruikt als grondstof bij de productie van nieuwe tegels. Van der Weele: “Snijresten zijn gewoon nieuwe tegels die kunnen worden hergebruikt. Momenteel staat weliswaar een limiet op hoeveel van dit snijafval kan worden gebruikt, maar snijresten gebruiken we zeer zeker om de primaire grondstoffen aan te vullen.”

Leasen van gevelsystemen
Daarnaast onderzoekt het bedrijf of de gevelsystemen geleaset of met statiegeld geretourneerd kunnen worden. Een andere actie waar Mosa zich hard voor maakt, is het gestructureerd en gedetailleerd documenteren van de identiteit van materialen in een gebouw. Een paspoort helpt – bij renovatie of afbraak – om afval te voorkomen en bevordert het hergebruik. Bron: wijlimburg.nl 21-1-20