Mooie overwinning voorstanders openbaarheid in de asbestwereld

15 januari 2014 19:09 uur

Driemaal is scheepsrecht! Jan Horyon en zijn advocaat Tim Segers hopen dat de Raad voor Accreditatie zich nu neerlegt bij de onvermijdbare conclusie dat openheid van zaken moet worden gegeven bij asbesttoezicht.

Nadat twee jaar geleden de Nationale Ombudsman al oordeelde dat de Raad voor Accreditatie meer transparant moet zijn, kwam ook de rechtbank eind 2012 tot het oordeel dat de Raad voor Accreditatie op onhoudbare gronden informatie achterhield.

Wat was er aan de hand?
De Raad is een bestuursorgaan dat in opdracht van het Ministerie van SZW toezicht uitvoert op laboratoria. Dit toezicht onttrekt zich echter volledig aan het blikveld van de burger.  Bron: Asbest en Bouw 15-01-2014. Lees verder>>>>