Mogelijk grootschalige sloop huizen Groningen

23 november 2014 10:16 uur

Er dreigt grootschalige sloop van Groningse huizen die zijn beschadigd door gaswinning. Dat zegt de Groninger Bodem Beweging. Deze bewonersorganisatie zegt uit bestuurlijke kringen in de provincie te horen dat het huizenbestand in het aardbevingsgebied grotendeels op de schop moet.

De GBB kijkt met spanning uit naar een nieuwe bouwrichtlijn, die moet aangeven welke woningen verstevigd moeten worden. Ook de wijze waarop die huizen versterkt moeten worden, komt in de nieuwe richtlijn te staan.  De bewonersorganisatie vreest dat de NAM en de minister snel de afweging zullen maken om bewoners uit te kopen en de woningen te slopen, omdat dat goedkoper is. Eerder werd bekend dat zeker zo’n 50.000 huizen moeten worden versterkt. Bron:  NOS 17-11- 2014