Minister Blok niet enthousiast over Noordoost-Friesland als krimpregio’s

19 april 2015 09:31 uur

Minister Stef Blok (WRR, VVD) toonde zich gisteren in de Tweede Kamer niet enthousiast over een erkenning van Noordoost-Friesland tot krimpregio. Zo zei hij in reactie op VVD –woordvoerder Hayke Veldman en de PvdA-er Albert de Vries die daarvoor pleitten. Ook willen beide regeringsfracties de duur van de afspraken tussen het Rijk en de krimpregio’s verlengen van 2 naar 3 jaar (VVD) of 5 jaar (PvdA). Ook vroeg de VVD om een ontheffing van de overdrachtsbelasting bij de verkoop van woningen, die in aanmerking komen voor sloop. Het SP-Kamerlid Eric Smaling hield in zijn bijdrage een pleidooi voor een ‘krimpfonds’. Het vertrekkende CDA-Kamerlid Sander de Rouwe, vroeg om meer aandacht voor krimpregio’s in de MIRT-plannen.

Toch was er aan het eind van het debat wel een aantal toezeggingen te noteren. Zo bleek Blok bereid de periode van twee jaar voor de duur van de afspraken met de regio’s los te willen laten, en zei hij toe de gevraagde vrijstelling van overdrachtsbelasting te gaan onderzoeken. Blok zal de Kamer na de zomer niet alleen hierover informeren, maar ook over de overige afspraken die hij de komende maanden gaat maken met de krimpregio’s.  Op twee punten waarop Blok niet met toezeggingen kwam werden alvast moties aangekondigd. Dat betrof de status van Noordoost-Friesland en de oproep om de Achterhoek in aanmerking te laten komen voor de krimpmaatstaf in het Gemeentefonds. Beide moties worden naar verwachting volgende week ingediend en kunnen rekenen op een meerderheid in de Kamer. Bron: Ipo 17 april 2015