Minister Asscher neemt advies grenswaarde voor amfibole asbestvezels over

12 januari 2015 19:13 uur

Minister Asscher van SZW neemt het nader advies van SER-Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW)over invoering van een verlaagde grenswaarde voor amfibole asbestvezels geheel over. De minister bereidt daartoe een nieuw besluit voor om de grenswaarde van asbest amfibolen zo spoedig mogelijk in 2015 te verlagen naar 2000 vezels/m3.

De Subcommissie GSW had twee randvoorwaarden geformuleerd in haar advies: een door de branche in te richten monitoringprogramma, en een nader onderzoek naar de effectiviteit van adembeschermingsmiddelen. De minister meldt dat, wat dit laatste betreft, de asbestcertificatiebeheerstichting Ascert concrete voornemens heeft om dit in gang te zetten met subsidie van SZW. Het monitoringprogramma is, ook volgens de Subcommissie GSW, een zaak voor de branche. De minister roept de branche op om, voor zover mogelijk, de Subcommissie van de gevraagde gegevens te voorzien. Bron: SER 12 januari 2015.