Middelburg: Tegenstanders sloop willen nieuw onderzoek naar Briët-woningen

19 juli 2019 07:36 uur

De actiegroep die de Paul Briët-woningen in Middelburg wil behouden, pleit voor een nieuw onderzoek. Daarmee hoopt hij de sloop van een meerderheid van de karakteristieke woningen te voorkomen.

Een onafhankelijke partij moet onderzoeken of het nodig is dat 148 van de 222 Paul Briët-woningen in wijk ’t Zand in Middelburg worden gesloopt. Daarnaast vindt de Initiatiefgroep Behoud Paul Briët-woningen ook dat de elf woningen aan de Oude Koudekerkseweg sowieso behouden moeten blijven. Eveneens moeten er stappen worden ondernomen om de woningen de status van beschermd stadsgezicht geven.

De groep stuurde zondagavond een eigen onderzoek naar woningcorporatie Woongoed als reactie op de plannen om het merendeel van de karakteristieke Briët-woningen te slopen. De initiatiefgroep concludeert dat er opnieuw berekend moet worden hoe groot de CO2-uitstoot is van sloop en nieuwbouw. Groepsvoorzitter Frits Broos is ervan overtuigd dat die veel groter is dan de uitstoot die vrijkomt bij renovatie. Hij vindt hier ook een taak ligt voor de gemeente. ,,Want die wil toch dat de uitstoot verminderd wordt.”

Erfgoed

De groep vindt het ook heel belangrijk dat de ziel van de wijk, de Baarsjes- en Burgerweidestraat, behouden blijft. Ze wijst erop dat organisaties als Heemschut, Erfgoed Zeeland, Heemkundekring Walcheren en Vrienden van Middelburg die mening delen.

Die Briët-woningen werden begin jaren veertig gebouwd in de stijl van de Delftse School. Woongoed wil van het merendeel van die woningen af omdat ze te slecht zouden zijn om nog langer te verhuren. Ze stonden tijdens de inundatie in 1944 in het zoute water. De gevolgen daarvan zijn nog steeds te merken zoals vocht en zout in de muren. Renovatie van het merendeel is volgens Woongoed te duur en lost de problemen niet op.

Achterstallig onderhoud

De groep stelt in het eigen rapport dat de woningcorporatie toewerkte naar sloop van een groot deel van de woningen, door het veroorzaken van achterstallig onderhoud. ,,Gezondheids- en asbestproblematiek worden nu gebruikt als argument om te slopen. Dat terwijl een aantal jaren geleden is geconcludeerd dat het geen kwaad kon en derhalve geen gevaar opleverde voor de bewoners”, stelt de initiatiefgroep.

Broos en Kees Besuijen zeggen in een toelichting dat Woongoed het overleg met de bewoners onnodig rekte, waardoor vermoeidheid is ontstaan. Besuijen: ,,Mensen zijn murw geslagen.” In het rapport wordt gesteld dat met name de directie van Woongoed er schuldig aan is dat dit overleg tussen bewoners en corporatie is mislukt. Wat de groep betreft moet de Middelburgse politiek een tweede woningbouwvereniging de ruimte bieden in Middelburg te opereren. Bron: pzc.nl 14-7-19