Meppel: Gemeente heeft sloopaanvraag voor Zuiderschool binnen

13 november 2018 07:32 uur

De gemeente heeft vorige maand een aanvraag gekregen voor een sloopvergunning voor de oude Zuiderschool, aan de Prinses Marijkestraat 2.

Schavast B.V. diende de vergunning in en stuurde eveneens een sloopmelding. Dat is een registratie en controle op volledigheid en correctheid van aangeleverde informatie. Na deze controle mag een melder overgaan tot sloop. Een sloopmelding is verplicht als er meer dan 10 m³ afval vrijkomt.

Aanvraag tot monument

Voor de betreffende panden Marijkestraat 2 (de oude HBS) en Zuideinde 76 is in december 2016 door het Cuypersgenootschap een aanwijzing tot monument aangevraagd bij de provincie Drenthe. December 2017 heeft het Cuypersgenootschap een zelfde aanvraag ook bij de gemeente Meppel ingediend.

In het najaar van 2017 is de provincie een onderzoek gestart naar de cultuurhistorische waarde van beide panden. Dit onderzoek is inhoudelijk in maart afgerond, maar heeft tot op heden nog niet geleid tot het opstarten van de formele procedure tot besluitvorming vanuit de provincie.

De provinciale procedure geniet voorrang omdat het Cuypersgenootschap haar aanvraag in 2016 als eerste aan de provincie gericht heeft. Daarnaast is de provinciale status hoger dan de gemeentelijke. Bron: meppelercourant.nl 11-11-18 Lees verder>>>>