Meer mogelijkheden voor projectontwikkelaars voor een gunstig regime bij de aankoop van te slopen gebouwen

24 juni 2016 07:38 uur

Afgelopen dinsdag heeft de Tweede Kamer een wijziging in de Faillissementswet aangenomen. Wat bij enkele rechtbanken in Nederland al als experiment werd uitgevoerd, zal (nadat de wet ook door de Eerste Kamer is goedgekeurd) een wettelijke basis krijgen: een faillissement kan nu worden voorbereid onder begeleiding van een ‘beoogd curator’. Deze persoon, ook bekend als de ‘stille bewindvoerder’, kan op verzoek van een onderneming in moeilijkheden door de rechtbank worden aangesteld. De voorbereidende periode voorafgaand aan een faillissement wordt, naar Engels voorbeeld, ook wel de ‘pre-pack’ genoemd. In deze Legal Update zal een overzicht worden gegeven van de redenen achter deze wetswijziging en van de kansen die deze wet biedt voor ondernemingen die in financiële moeilijkheden verkeren. Bron: Van Benthem en Keulen 23 juni 2016. Lees verder>>>>