Maasgouw: informatiebijeenkomst sloop voormalig hoofdgebouw Daelzicht

10 januari 2015 20:31 uur

Daelzicht organiseert op dinsdag 13 januari 2014 een informatiebijeenkomst met praktische informatie over de sloop van het voormalige hoofdgebouw aan de Rector Driessenstraat in Heel.

Nadat aan alle voorwaarden is voldaan, is in november 2014 de ingediende sloopmelding door de gemeente Maasgouw akkoord bevonden. Inmiddels is bekend welke firma de sloop gaat uitvoeren. Deze firma is tijdens de informatieavond aanwezig.

Daelzicht is van plan om in de eerste helft van januari te starten met het verwijderen van de kunsthistorische elementen door een restauratie-aannemer. Het terrein wordt dan alvast met hekken afgezet. Pas na de informatiebijeenkomst wordt gestart met de sloopwerkzaamheden.

Tijdens de informatiebijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod: overlast, veiligheid, verkeersmaatregelen, verkeersrouting, inrichten terrein en planning.

Aanmelden

Wilt u deze informatiebijeenkomst  bijwonen? Dan bent u van harte welkom op 13 januari van 19.00 tot 20.00 uur in Don Bosco in Heel.  U kunt zich aanmelden via vragensloop@daelzicht.nl. Wilt u uw naam, telefoonnummer en aantal personen vermelden in de e-mail. Bron: gemeente Maasgouw.