Maarssen: Sloopkogel hangt al voor Daalse Hoek bij Plesmanlaan

12 februari 2019 08:23 uur

De gemeente wil zo snel mogelijk beginnen met de sloop van het voormalig pand De Hoeksteen aan de Plesmanlaan in Maarssen-Dorp.

Het gebouw Plesmanlaan 466 is onderdeel van de woningbouwplannen rond de Daalsehoek, maar de planvorming ligt sinds 16 januari 2018 stil. De raadscommissie Fysiek Domein concludeerde destijds dat de planvorming nog niet besluitrijp was. Het raadsvoorstel is vervolgens door het college teruggetrokken. Hierbij werd aangegeven dat de zeven beslispunten van het raadsvoorstel van het plan zodanig met elkaar verweven waren dat separate besluiten hierover tot onduidelijkheid zullen leiden. Een van die beslispunten was de aankoop van het perceel Dr. Plesmanlaan 466. Met de eigenaar was reeds een concept koopovereenkomst afgesloten met als ontbindende voorwaarde het beschikbaar stellen van het krediet door de raad.

Het perceel ligt midden in het plangebied en is eigendom van stichting Reinaerde, Stichting Reinaerde wil graag duidelijkheid over deze overeenkomst. Het college gaat daarom vooruitlopend op verdere planvorming, de raad consulteren over een strategische aankoop en zal haar ook verzoeken om een investeringskrediet hiervoor beschikbaar te stellen. Bron: varnws.nl 11-2-19 Lees verder>>>>