LTO: Nationaal Deltaplan nodig voor sanering asbestdaken

18 oktober 2015 08:34 uur

Het verwijderen van asbestdaken in de agrarische sector vraagt om een veel krachtiger en geïntegreerde aanpak. Met het huidige, te lage tempo van asbestsanering wordt het verbod per 1 januari 2024 bij lange na niet gehaald. Het bestaande Landelijk Stimuleringsprogramma Agro Asbest Veilig moet daarom worden verbreed en uitgebouwd tot een Nationaal Deltaplan Sanering Asbestdaken. Op korte termijn is een Deltacommissaris voor asbest nodig, die het plan gaat trekken.

Deze oproep komt van een coalitie* die zich sterk maakt om de urgentie van het asbestprobleem op alle politieke niveaus hoger op de agenda te krijgen. Op korte termijn zijn gesprekken met het Verbond van Verzekeraars, Bouwend Nederland en Aedes (vereniging van woningcorporaties) om de krachten te bundelen met als doel het Deltaplan van de grond te krijgen. Lees verder>>>>