LTO ijvert in Den Haag voor deltaplan Asbest

20 november 2015 19:20 uur
LTO Nederland heeft deze week tijdens het zogeheten ‘Asbest rondetafeloverleg’ van de vaste Kamercommissie Infrastructuur & Milieu (I&M) gepleit voor een nationaal deltaplan ‘Sanering Asbestdaken’.
LTO wil in 2024 alle asbest van de daken hebben. Daarvoor moeten wel ‘asbest botsende belangen’ snel worden aangepakt, aldus LTO-programmamanager Ruud Hoosemans van het initiatief Agro Asbest Veilig. In Nederland ligt nog 120 miljoen vierkante meter asbesthoudend materiaal op daken, waarvan een groot deel op stallen en loodsen van boeren en tuinders. Met de huidige aanpak verdwijnt vier miljoen vierkante meter per jaar. Te weinig om de officiële overheidsdoelstelling, in 2024 alle daken asbestvrij, te halen. Kern van het deltaplan van LTO is dan ook om alle goede initiatieven van de afgelopen drie jaar te bundelen. “Het goed dirigeren van alle nationale, provinciale-, regionale en lokale asbest initiatieven is van cruciaal belang”, stelde Hoosemans tijdens het overleg.

Gratis storten
Voor het slagen van het deltaplan moet wel een aantal obstakels worden opgeruimd. Zo hebben nog lang niet alle provincies en gemeenten een asbestbeleid. “Waarom kunnen gemeentes niet in een paar uur akkoord geven op een asbestmelding? In plaats van vast te houden aan de voorgeschreven vier weken”, aldus Hoosemans. Ook moet er één verantwoordelijke inspectie komen die toezicht houdt. Verder zou LTO graag zien dat asbest gratis is te storten op provinciale stortplaatsen. Nu gaat storten nog gepaard met hoge kosten.

LTO kan met haar deltaplan rekenen op de steun van belangrijke organisaties zoals het Verbond van Verzekeraars, Bouwend Nederland, TNO en het ministerie van I&M.

Bron: LTO Nedeerland 20-11-2015.