LTO Groningen: Inventarisatie collectief traject asbest saneren Het Hogeland

09 juni 2014 07:11 uur

Dat asbest grote gezondheidsrisico’s met zich meebrengt en van invloed is op de waarde van het agrarisch bedrijf, onderstreept de Groningse LTO Noord afdeling Het Hogeland. Bovendien heeft de politiek het voornemen om asbestdaken en gevelpanelen vanaf 2024 te verbieden. Daarom is Het Hogeland een inventarisatie gestart onder haar leden om te kijken hoeveel animo er is voor een collectief asbestsanering traject.

Onder de vlag van het landelijke stimuleringsprogramma AgroAsbestveilig biedt Het Hogeland – in samenwerking met Projecten LTO Noord – haar leden de mogelijkheid om gezamenlijk asbest te verwijderen en een nieuw dak te plaatsen. Al dan niet met zonnepanelen. Deze collectieve aanpak maakt gunstige prijsafspraken mogelijk. Bij voldoende animo worden verschillende prijsopgaven voor asbestinventarisatie, asbestsanering en nieuwe dakplaten opgevraagd. Geïnteresseerden kunnen vervolgens een offerte op maat aanvragen. Deelname is geheel vrijblijvend. Leden van LTO Noord afdeling Het Hogeland die interesse hebben in deelname aan een collectief traject, kunnen zich hier  aanmelden.

Meer weten?

AgroAsbestveilig  biedt u praktische informatie over het gehele traject van asbest saneren. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een collectief traject? Vul dan hetcontactformulier  in.