Lochem: sanering asbest aan de Possenweg noodzakelijk

16 februari 2015 17:56 uur

Aan de Possenweg in Laren zit asbesthoudend materiaal in de bodem van de weg en de bermen. Dit materiaal werd vroeger gebruikt om wegen mee te verharden. Asbest is schadelijk voor de gezondheid. Het college stelt aan de gemeenteraad daarom voor om het asbesthoudende materiaal te verwijderen. Aanwonenden en gebruikers van de weg zijn geïnformeerd. In 2000 is de Possenweg geasfalteerd en op de bermen kwam een afdeklaag, zodat op die manier geen contact meer mogelijk was met het asbest. Het afgelopen jaar zijn aanvullende saneringen uitgevoerd in een tuin die particulier eigendom is. Hierbij is ook een deel van de gemeentelijke berm gesaneerd. Bron: KijkLochem eo 16-02-2015.