Lisse: CHG: ‘Bollenschuur bij hoeve De Wolff moet behouden blijven’

06 februari 2019 10:28 uur

Het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) is fel gekant tegen de voorgestelde nieuwbouw van een woning op de locatie Stationsweg 1-3 en de sloop van de karakteristieke, oude bollenschuur bij hoeve De Wolff. De gemeente Lisse heeft hiertoe een voorontwerp tot wijziging van het bestemmingsplan opgesteld.

In een brief aan de gemeente Lisse wijst het CHG erop dat de locatie, waar de bestemmingswijzing van agrarisch naar wonen wordt voorgesteld, van zeer hoge landschappelijke en cultuurhistorische waarde is. De locatie ligt midden in het open bollenareaal, naast de oude ingang van Keukenhof en tussen de Van Lyndenweg en de Westelijke Omleidingsweg van Lisse. Het CHG wil het wereldwijde unieke karakter van de Duin- en Bollenstreek op deze toplocatie behouden en de landschappelijke waarde juist versterken.

De nieuwe woning zou vlak naast de hoeve De Wolff komen. De hoeve is een gemeentelijk monument, gebouwd in 1603. De nieuwe woning wordt significant groter dan de huidige woning en zou niet langer agrarisch gebonden hoeven te zijn. Het CHG heeft hiertegen een groot aantal bezwaren ingediend. Het meest omstreden vindt het CHG de voorgenomen sloop van de bollenschuur die in 1908 tegen de oude hoeve is aangebouwd en in 1967 is uitgebreid. “Als de bollenschuur gesloopt wordt en alleen de hoeve De Wolff overblijft, is alleen de 17e en 18e eeuw nog zichtbaar”, aldus het CHG in zijn brief. “De geschiedenis van de 19e en 20e eeuw is dan gewist. Bron: lissernieuws.nl 6-2-19 Lees verder>>>>