Lingewaard: Waardwonen informeert huurders over asbest

30 november 2014 10:04 uur

Waardwonen wil een gezonde woonomgeving voor al haar huurders. Want gezond wonen is ook veilig wonen. Asbest is helaas nog in veel woningen in Nederland te vinden, ook in woningen van Waardwonen. Daarom heeft de corporatie haar huurders preventief over de mogelijke aanwezigheid van asbest in hun woning geïnformeerd.

In 3.000 van de 3800 woningen van Waardwonen die gebouwd zijn voor het gebruik van asbest verboden werd, kan de schadelijke stof aanwezig zijn. Dat blijkt uit de inventarisatie die Waardwonen in 2014 heeft uitgevoerd aan haar woningbezit dat gebouwd is voor 1994. Daarbij zijn alle bekende en zichtbare asbesthoudende materialen in beeld gebracht. Niet alle asbest hoeft te worden verwijderd. Vaak zit het in toegepaste materialen in de constructie van de woning. Bij mutatie, reparaties of onderhoudswerkzaamheden worden risicovolle asbesthoudende materialen daar waar mogelijk verwijderd of afgeschermd.

De huurders van de betreffende adressen hebben een brief en asbestplattegrond van Waardwonen ontvangen. Op de plattegrond is aangegeven waar bij de bouw van de woning mogelijk asbesthoudende materialen zijn toegepast en bevat algemene informatie over asbest. Waardwonen adviseert huurders om altijd contact op te nemen als men gaat klussen in een woning waar mogelijk asbest aanwezig is. Daarnaast is het dringende advies om nooit zelf te zagen, schuren, breken of boren in asbest.

Meer informatie over asbest is te vinden op de website www.waardwonen.nl.