Limburgse Woningmonitor: eerst slopen dan bouwen

22 oktober 2014 06:49 uur

Woningcorporaties in Limburg krijgen 75 miljoen korting op de verhuurdersheffing voor het slopen van 5000 verouderde gezinswoningen en de nieuwbouw van 1700 levens bestendige huizen. Dit om de ‘kwantitatieve en kwalitatieve mismatch’ tussen woningvoorraad en bevolkingsontwikkeling te verminderen.

Dat deelde gedeputeerde Erik Koppe (VVD) dinsdag mee in een reactie op het verschijnen van de jaarlijkse woningmonitor voor Limburg. Daaruit blijkt dat het aantal woningen in Limburg vorig jaar met 1160 huizen is gestegen. Dat is de laagste groei in meer dan 10 jaar. Desondanks blijft de woningvoorraad harder groeien dan gezien de verwachte krimp en vergrijzing van de bevolking wenselijk is. En met nog 28000 ‘harde bouwplannen dreigt bouwen voor de leegstand’, aldus Koppe, gedeputeerde voor volkshuisvesting. Bron: Binnenlands Bestuur 22 oktober 2014.     Lees verder>>>>