Leusden: grootschalige renovatie zwembad Octopus

06 april 2015 08:22 uur

Onderzoeksbureau Drijver en partner heeft de toekomstscenario’s voor zwembad Octopus onderzocht. Voor behoud van het zwembad is renovatie of (ver)nieuwbouw noodzakelijk. Het onderzoeksbureau heeft de financiële consequenties van alle scenario’s in beeld gebracht. Het college stelt de raad nu voor om te kiezen voor grootschalige renovatie van het zwembad en daarvoor een incidenteel budget van € 779.200,- beschikbaar te stellen. Bron: Leusderkrant.nl 03-04-2015. Lees verder>>>>