Leudal: Asbest verwijderen moet legaal

Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden in Nederland. Sinds vorig jaar zijn er steeds meer bedrijven en inwoners die de asbestdaken van hun panden verwijderen (saneren). Hiervoor is sinds dit jaar subsidie beschikbaar.

Zolang de asbestsanering volgens de spelregels gebeurt is dit geen probleem. Helaas hebben we gemerkt dat in Leudal soms illegale asbestsaneringen plaatsvinden.

Het illegaal verwijderen van asbestdaken is zeer gevaarlijk voor de volksgezondheid omdat schadelijke deeltjes asbest kunnen vrijkomen en ingeademd worden. Zowel eigenaren van een pand als uitvoerde aannemersbedrijven kunnen daarnaast een flinke boete of taakstraf krijgen voor het illegaal saneren van asbestdaken. Overtredingen die vaak voorkomen zijn het niet melden van een asbestsanering en het niet beschikken over de benodigde certificaten van werknemers.

Toezicht

De gemeente en de Inspectie sociale zekerheid en werkgelegenheid (SZW) werken samen op het gebied van toezicht en handhaving bij asbestssaneringen. Dit om ervoor te zorgen dat illegale asbestsaneringen in Leudal effectief kunnen worden aangepakt.

Veilig verwijderen van asbest

Particulieren en bedrijven kunnen vanaf januari 2016 een subsidieaanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor het verwijderen van asbest. Meer informatie is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest. U kunt voor vragen ook contact opnemen met gemeente Leudal via (0475) 85 90 00.