Lelystad: stand van zaken aanleg glasvezel in Zuiderzeewijk en De Veste

08 november 2015 09:26 uur

Bewoners in de Zuiderzeewijk en De Veste hebben in juni 2015 een brief ontvangen van Reggefiber over het stoppen van de graafwerkzaamheden in verband met het aantreffen van vermoedelijk asbesthoudend materiaal. Reggefiber onderzoekt daarom samen met verschillende partijen wat er precies aan de hand is en op welke manier zij hun werkzaamheden kunnen voortzetten.

Reggefiber moet zich houden aan de regelgeving bij het werken met asbestverdacht materiaal. Het eerder gemaakte projectplan wordt opnieuw beoordeeld en Reggefiber moet andere/aanvullende afspraken maken met de aannemer. Bron: Lelystad.nl 06-11-2015. Lees verder>>>>