Lelystad: Oude Waagdek inmiddels gesloopt

09 maart 2014 15:08 uur

De sloop van het Waagdek is gereed. Nu is duidelijk hoeveel licht en ruimte dat geeft. Deze week starten we met de aanleg van de 30 parkeerplaatsen en de toegangsweg. Omdat dit hinder geeft voor het doorgaande fietsverkeer, treffen we voor de fietsers tijdelijke maatregelen. Het gebied wordt zo’n 10 centimeter opgehoogd en ingezaaid met gras. Dit gebeurt als overbrugging tot mogelijk verdere ontwikkelingen in het gebied. Het fietspad dat nu helemaal om het Waagdek heen loopt, wordt verlegd, zodat het vlak bij de winkels komt te liggen. En om dit deel ook goed aan te laten sluiten bij de gewenste kwaliteit van het stadshart, vervangen we de bestrating en verlichting, zodat deze hetzelfde zijn als bij de Promesse. Half april ligt het gebied er weer netjes bij. Bron: gemeente Lelystad 07-03-2014.