Lelystad: Inwoners moeten huis zelf asbestvrij maken

30 mei 2016 06:38 uur

De gemeente Lelystad neemt geen regierol bij het verwijderen van asbest uit daken. Dat zegt wethouder John van den Heuvel. Van de Rijksoverheid moet de asbest voor 2024 zijn vervangen. Inwoners van Lelystad draaien op voor de kosten, die kunnen oplopen tot 18.000 euro per woning. Lelystedelingen hebben behoefte aan een gezamenlijke aanpak waarbij de gemeente de regierol neemt. Maar de wethouder gelooft meer in de kracht van bewonerscollectieven die zelf een projectleider aanstellen.

De bewoners vragen ook om financiële hulp, zoals een tegemoetkoming of een renteloze lening voor de renovatie. De wethouder stelt aan de raad voor om diverse soorten leningen nader te laten onderzoeken, zodat huiseigenaren gunstig geld kunnen lenen. Donderdag overlegt wethouder Van den Heuvel met 36 andere gemeenten over de asbestproblematiek. Bron: Omroep Flevoland 25 mei 2016.