Lekkerkerk: sloop nieuwbouw 44 woningen Kerkweg

25 januari 2016 12:28 uur

Woensdag 20 januari zijn de bewoners van de Kerkweg in Lekkerkerk geïnformeerd over de plannen om hun woning te slopen. De problemen met de fundering zijn zo ernstig, dat QuaWonen besloten heeft om de woningen te slopen en er nieuwe voor in de plaats te bouwen.

De houten funderingspalen van de 44 woningen aan de Kerkweg in Lekkerkerk blijken aangetast doordat het grondwaterpeil is gezakt en de paalkoppen droog zijn komen te staan. Door schimmelvorming en bacteriën op deze plekken zijn de palen beschadigd en verliezen ze hun draagkracht.

Herstel van de fundering en renovatie is gezien de kosten en het te behalen eindresultaat, geen reële optie. QuaWonen heeft daarom besloten om deze woningen te slopen en er nieuwe woningen voor terug te bouwen. De nieuwe woningen krijgen een aantal beeldbepalende kenmerken uit de stijl van de bestaande woningen. Een eerbetoon aan de historie: de woningen aan de Kerkweg waren de eerste sociale huurwoningen in Lekkerkerk.

De woningen worden gesloopt in twee fases: als eerste Kerkweg 5 t/m 47 (naar verwachting in het tweede kwartaal van 2017) en als tweede Kerkweg 49 t/m 91. QuaWonen wil bewoners de mogelijkheid geven om terug te keren naar de nieuwbouw aan de Kerkweg.