Leiden: Voor jaren ’50-kunst in Leids rouwcentrum dreigt sloop

14 december 2018 11:59 uur

De Historische Vereniging Oud Leiden maakt zich zorgen over het voormalige rouwcentrum Monuta Van der Luit aan de Willem de Zwijgerlaan in Leiden. Het gebouw wordt waarschijnlijk gesloopt, waardoor waardevolle naoorlogse kunst verloren dreigt te gaan. Het gaat om muurreliëfs van de Haagse Wederopbouwkunstenaar Henk Tieman (1921-2001). Hij ontwierp voor het kerkgebouw uit 1962 vier gevelstenen, die door De Porceleyne Fles in Delft werden gemaakt.

Voor Oud Leiden waakt de werkgroep Monumentale Kunst van de Wederopbouwperiode over de kunst uit de periode 1945-1965, die vaak is opgenomen in de nieuwbouw van die tijd. Vanaf 1951 bestond er een zogeheten percentageregeling, die inhield dat 1,5 procent van de bouwsom van overheidsopdrachten aan monumentale kunst moest worden besteed. Maar ook andere instellingen, kerken, bedrijven en zelfs particulieren verleenden opdrachten. Wederopbouwkunstenaars als Karel Appel, Lex Horn en Peter Struycken ontwierpen in overleg met architecten muurschilderingen, sgraffito’s (krassen in nat cement), mozaïeken, glas-in-betonramen en reliëfs, vaak met idealistische thema’s. Bron: leidschdagblad.nl 14-12-18