Leiden: Sloop zuidkant Willem de Zwijgerlaan

07 juni 2018 18:24 uur

De woningen langs de Willem de Zwijgerlaan in Leiden gaan in 2020 gesloopt worden. Dat meldt de woningbouwvereniging. De Sleutels ziet geen mogelijkheden om te renoveren, en dus moet er nieuwbouw komen.

Eind 2017 is een onderzoek gedaan onder bewoners van Willem de Zwijgerlaan 205 – 411. Veel bewoners zijn niet tevreden over de woning. Een groot deel geeft aan last te hebben van vocht, tocht, kou en schimmel in de woning.

Ook waren er veel klachten over geluid en stank. Uit technisch onderzoek blijkt dat een renovatie de klachten niet verhelpt en onvoldoende comfort oplevert voor de bewoners. Wij hebben daarom besloten de woningen te slopen en te vervangen voor nieuwbouw.

Huurderbelangenvereniging stemt in met sloopplan
De bewoners zijn geïnformeerd over het besluit en hebben het Sociaal Plan ontvangen. Hierin staan hun rechten en plichten beschreven. De huurdersbelangenvereniging van de Sleutels, de HBE, is het met de Sleutels eens dat de klachten over de woningen niet te verhelpen zijn met een renovatie. Zij stemmen in met het sloopplan. Bron: leidennoord.nl 7-6-18 Lees verder>>>>