‘Leegstand platteland groter dan van kantoren en winkels’

06 november 2017 15:35 uur

Herbestemmen of slopen. Dat zijn de oplossingen voor de groeiende leegstand van agrarische gebouwen. Zo niet, dan staat in 2030 de helft van alle vrijkomende gebouwen leeg. ‘Daarmee is die leegstand groter dan op de kantoren- en winkelmarkt.’

Dat stelt de NVM-vakgroep Agrarisch & Landelijk Vastgoed (NVM A&LV) in haar notitie ‘Samen naar een vitaal buitengebied, mogelijkheden voor vrijkomende agrarische bebouwing’. In deze studie schetst de NVM ‘duurzame opties voor een vitale toekomst van het Nederlandse buitengebied’.

‘Sloop is voor die bebouwing de meest logische optie’, zegt Ard Klijsen, voorzitter NVM A&LV. ‘De oppervlakte die daarmee vrijkomt, kan bijvoorbeeld middels de ruimte-voor-ruimteregeling worden ingezet voor nieuwbouw in de woningmarkt.’

‘Gezien de toenemende tekorten op de huidige woningmarkt en het achterblijven van de nieuwbouwopgave vind ik dat een verstandige oplossing. De andere 50 procent van de vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) kan echter worden herbestemd tot woonruimte of voor ander, al dan niet agrarisch, hergebruik’, aldus Klijsen.

Omvangrijk

De leegstand op het platteland is volgens de NVM enorm. De inschatting is dat momenteel zo’n 11 miljoen vierkante meter agrarische bebouwing leegstaat. Er komt naar schatting tot 2030 nog eens circa 40 miljoen vierkante meter agrarische bebouwing vrij. Totaal dus zo’n 51 miljoen vierkante meter. ‘Daarmee is de leegstand in het buitengebied groter dan de leegstand in de Nederlandse kantoren- en winkelmarkt’, aldus Klijsen. Bron: nieuweoogst.nu 2-11-17 Lees verder>>>>