Leegstand blijft hardnekkig probleem

31 augustus 2016 14:22 uur
Oplossingen voor de vele leegstaande agrarische gebouwen zijn er nog steeds niet. Bestuurders lijken van goede wil, maar centrale daadkracht ontbreekt.

In 2014 kwam Alterra naar buiten met een rapport onder de neutrale titel ‘Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied’. De inhoud was alles behalve neutraal, maar vooral alarmerend. Tot 2030 verwachten de onderzoekers van Alterra dat 24.000 bedrijven zullen stoppen. Hierbij verliezen gebouwen met een enorme totale oppervlakte van tenminste 32 miljoen m2 hun agrarische functie. Ongeveer de helft zal naar verwachting een alternatieve bestemming vinden, echter – het grootste pijnpunt – circa. 15 miljoen m2 zal ‘gewoon’ leeg komen te staan. Alterra sluit het rapport af met een aanbeveling aan overheden om positief te staan ten opzichte van initiatieven. Niet eerst kijken naar vergunningsvoorwaarden, maar plannen en ambities zoveel mogelijk passend maken. Maatwerk op lokaal niveau.

Agrarische leegstand vraagt om maatwerk

Minister Schultz Verhagen van Infrastructuur en Milieu, sloot zich bij die aanbeveling van Alterra aan. Agrarische leegstand vraagt om maatwerk. Provincies en gemeentes kunnen met specifiek VAB (Vrijkomende Agrarische Bebouwing)-beleid anticiperen op de leegstand en door flexibiliteit in het – ruimtelijk – beleid initiatieven van burgers en bedrijven ondersteunen, aldus Schultz.

Ruim twee jaar zijn we nu verder sinds het Alterra-rapport. De zoektocht naar oplossingen is gaande, maar het ‘ei van Columbus’ is nog niet gevonden. Daarvoor lijkt de problematiek in de praktijk te complex.

Uiteindelijk lijkt volgens verschillende partijen sloop van een deel van de 15 miljoen m2 leegkomende voormalige agrarische gebouwen onafwendbaar. Een essentiële vraag is wie dat gaat betalen. Bron: boerderij.nl 30 aug 2016 lees verder>>>>