Leegkomend Rijksvastgoed – Julianakazerne is rendabele business case

10 november 2014 10:59 uur

De Julianakazerne in Den Haag is een van de rijksvastgoedobjecten die op de nominatie staat om verkocht te worden. Tijdens PROVADA toonde Ton Bons van Renium adviseurs welke transformatiemogelijkheden het defensiegebouw heeft. Op uitnodiging van het RijksVastgoedBedrijf (RVB) lichtte hij in september samen met Evert Jan Bronda de plannen nader toe.”Op PROVADA presenteerden we twee mogelijke transformatiescenario’s: zorgappartementen of een hotel. Beide zijn mogelijk, We hebben de herbestemming van de Julianakazerne naar een hotelfunctie verder onderzocht, aangezien de transformatie naar een hotel vanaf de start een rendabele business case is”,  vertelt Ton Bons.” Bron: De Architect – Mon, 10 Nov 2014. Lees verder>>>>