Landelijk Asbestvolgsysteem met volle kracht vooruit

14 oktober 2013 09:35 uur

Na een rustigere periode, werken we nu hard aan twee nieuwe releases van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) in 2013″, vertelt Freerk Siegersma, projectleider gebruikersbeheer en inhoudelijk beheer. “Een kleine update is deze maand beschikbaar. Versie 3.0 met nog meer mogelijkheden verschijnt naar verwachting eind van het jaar.”

Op dit moment zijn ruim 220 bedrijven aangesloten op het systeem, waarvan 70 opdrachtgevers. En er zijn al ruim 2.500 projecten opgevoerd”, vertelt Tom Troquay, projectleider uitrol. “Mooie aantallen. Fijn om te zien dat het aantal deelnemers en het gebruik blijft stijgen. We blijven het systeem ontwikkelen om aan alle eisen en wensen te blijven voldoen.”

Handig en overzichtelijk

Tom: “Het LAVS geeft een overzicht van alle asbestprojecten in Nederland. Erg handig om die allemaal in één database te hebben. In versie 3.0 komt er ook een overzichtelijke ‘locatiefoto’ bij. Deze geeft per locatie overzichtelijk weer waar de asbestbronnen zich bevinden en wat de status van die bron is. Een ander voordeel is dat LAVS alle formele stappen in het proces automatisch aangeeft. Zo weet iedereen zeker dat er geen verplichte zaken worden vergeten. Indirect krijgen we met het systeem ook standaardisatie van de werkwijze en opslag van gegevens van alle partijen die met asbest te maken krijgen.” Freerk: “Alle betrokken partijen van opdrachtgever tot uitvoerder en van laboratorium tot toezichthouder kunnen voordeel halen uit het systeem.”

Verplicht, maar vooral nuttig

“Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben bepaald dat gecertificeerde inventarisatie- en asbestverwijderingsbedrijven LAVS verplicht moeten gaan gebruiken, zodra het systeem optimaal beschikbaar is”, vervolgt Tom. “De exacte datum is nog niet bepaald. Nu werkt het nog niet optimaal, omdat de koppeling van de systemen van de gecertificeerde bedrijven met LAVS nog niet werkt. Hierdoor moeten ze alle projecten apart invoeren in hun eigen systeem en in LAVS, dat is veel werk.” Freerk gaat verder: “Opdrachtgevers, zoals gemeenten met onroerend goed, particulieren en woningcoöperaties zijn niet verplicht om LAVS te gebruiken. Toch maken veel van deze opdrachtgevers gebruik van het systeem, waardoor het voor de gecertificeerde bedrijven alleen maar nuttiger is om het ook te gebruiken. In het systeem kunnen opdrachtgevers namelijk het gecertificeerde bedrijf selecteren dat de opdracht mag uitvoeren.”

Wie betaalt…

Freerk: “Op dit moment betaalt het Rijk de ontwikkeling van het systeem. Voor gebruikers is het nu nog gratis. Het is de bedoeling dat deze groep in de toekomst zelf de kosten van het systeem en de doorontwikkeling gaat betalen.” Tom: “We zijn aan het onderzoeken hoe dat het beste kan worden gerealiseerd. We denken aan een abonnement met staffelkortingen, waarbij de gebruiker een vast bedrag per jaar betaalt aan de hand van de hoeveelheid projecten.”

Stap voor stap

“We werken hard aan een optimaal systeem voor alle partijen die met asbest in gebouwen te maken krijgen. Stap voor stap zijn we al een heel eind”, vertelt Freerk. Tom kijkt alvast verder: “We hebben oriënterende bijeenkomsten met de industrie. Het systeem kan uitgebreid worden met asbestprojecten in bijvoorbeeld objecten en schepen. Op dit moment is het systeem nog niet zover. We onderzoeken hoe we het LAVS in de toekomst geschikt kunnen maken voor deze asbestprojecten.’

“Op dit moment zijn ruim 220 bedrijven aangesloten op het systeem, waarvan 70 opdrachtgevers. En er zijn al ruim 2.500 projecten opgevoerd”, vertelt Tom Troquay, projectleider uitrol. “Mooie aantallen. Fijn om te zien dat het aantal deelnemers en het gebruik blijft stijgen. We blijven het systeem ontwikkelen om aan alle eisen en wensen te blijven voldoen.”  Bron: nieuwsbrief LAVS oktober 2013