Krimpen koopt EMK terrein voor 3 miljoen euro

08 februari 2016 07:59 uur

Het zeer strek vervuilde EMK terrein in de Stormpolder komt als het schoon is, voor 3 miljoen euro, in handen van de gemeente Krimpen. Woensdagavond is er een informatieve bijeenkomst over de aankoop. De gemeente Krimpen gaat het terrein dat nu afgedekt is met asfalt kopen, nadat de Rijksoverheid de grond heeft gesaneerd. Vervolgens wordt de grond bouwrijp gemaakt om het daarna uit te geven zodat bedrijven zich er kunnen vestigen:”

Daar is genoeg interesse voor in de maritieme sector”, zegt wethouder Marco Oosterwijk. De gemeente Krimpen koopt de grond voor 3 miljoen euro van de Rijksoverheid. Die moet er eerst tientallen miljoenen aan besteden om de grond schoon te maken. Bron: krimpen.ijsselenlekstreek.nl 07-02-2016.