Kloosterzande: Sloop & sanering op Hof te Zandeplein

18 november 2019 20:08 uur

Het Hof te Zandeplein in Kloosterzande wordt geherstructureerd en heringericht. Een eerstvolgende stap in dit proces is de sloop van drie woningen en bedrijfspanden én een bodemsanering. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiervoor geld beschikbaar te stellen.

Aan het Hof te Zandeplein was tot voorkort een Weemaes Machinebouw & Mechanisatie gevestigd. Dit bedrijf opende op vrijdag 25 oktober 2019 officieel haar nieuwe bedrijfsgebouw op het bedrijventerrein Hoek en Bosch te Kloosterzande. De gemeente kocht de voormalige locatie – tezamen met drie woningen – op het Hof te Zandeplein.

Om verloedering te voorkomen is het wenselijk de leegstaande gebouwen aan het Hof te Zandeplein te slopen. Daarna moet ter plaatse een bodemsanering worden uitgevoerd. Op deze locatie bevindt zich namelijk een bodemverontreiniging. Die werd veroorzaakt door een tankstation dat daar in het verleden stond.
De gemeenteraad wordt gevraagd om voor de sloop en bodemsanering een budget van 360.000 euro beschikbaar te stellen. De raadscommissie Ruimte buigt zich op dinsdag 26 november 2019 over het voorstel.
De werkzaamheden worden gestart nadat het geld beschikbaar is gesteld, de benodigde vergunningen zijn verleend en aanbesteding heeft plaatsgevonden.

Nieuwe invulling Hof te Zandeplein
De gemeente is in gesprek met meerdere partijen over de invulling van het Hof te Zandeplein. Er is interesse om ter plaatse woningen te realiseren, waaronder sociale huurwoningen. Voor de toekomstige invulling is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Bron: gemeentehulst.nl 14-11-19