Kerkrade: sloop leegstaande woongebouwen Erensteinerveld

01 mei 2016 06:55 uur

Wonen Zuid is voornemens de appartementen Poyckstraat 1 t/m 79, Princes Irenestraat 53 t/m 115 en de Spiesstraat 7 t/m 69 in de Kerkraadse wijk Erensteinerveld te slopen.

Woningen zijn leeg
De woningen zijn inmiddels allemaal leeg. Het gros van de bewoners hebben we aan een nieuwe woning in de wijk kunnen helpen. Daarnaast is ook een aantal bewoners uit de wijk vertrokken. Omdat we ons realiseren dat lege woongebouwen voor overlast voor omwonenden kunnen zorgen hebben we ons ingespannen de gebouwen er verzorgd uit te laten zien. Dat blijven we ook doen tot het moment dat de woongebouwen daadwerkelijk gesloopt worden.

Hoe gaat het nu verder?
Uiteraard is het de bedoeling dat de woningen gesloopt gaan worden. Wanneer dat exact gaat gebeuren is nog niet bekend. Dit heeft te maken met wet- en regelgeving waaraan we moeten voldoen. Op dit moment ziet het er naar uit dat we in het najaar daadwerkelijk kunnen gaan starten met de sloop. Met de voorbereidingen voor de sloop zijn we in ieder geval al gestart.

Wat komt er terug?
Op dit moment is Wonen Zuid bezig met plannen voor nieuwbouw. Dat hebben wij ook vastgelegd in een intentieovereenkomst die wij samen met de gemeente Kerkrade afgesloten hebben.
De plannen voor de nieuwbouw zijn nog in ontwikkeling. Het is dus nu nog niet duidelijk wat er terug gebouwd gaat worden. Bron: Wonen Zuid 28 april 2016.