Katwijk: ‘Stop met sloop en geef Drone Valley een kans’

16 februari 2015 18:19 uur

Katwijk wil op korte termijn helderheid krijgen over de kansen van het realiseren van ‘Drone Valley’ op het voormalig vliegkamp Valkenburg. Daarnaast gaat wethouder Van der Bent met het Rijksvastgoedbedrijf, de eigenaar van het terrein, zeer snel in gesprek om te voorkomen dat sloopwerkzaamheden aan de landingsbanen het project onmogelijk maken. Dit is de strekking van de motie ‘Drone Valley’ die tijdens de raadsvergadering van 12 februari unaniem is aangenomen door de gemeenteraad van Katwijk.

Drone Valley is een initiatief van prins Pieter Christiaan dat gedragen wordt door onder andere TNO, Innovation Quarter, VNO/NCW en The Hague Security Delta. Het doel is hoogwaardige kennisindustrie, gespecialiseerd in onbemande luchtvaartsystemen, te verzamelen op 1 plek. De initiatiefnemers hebben het voormalig vliegkamp op het oog wat met de landingsbanen uitermate geschikt is hiervoor. Dit soort ontwikkelingen biedt interessante kansen voor Katwijk en de regio. Het sluit namelijk naadloos aan bij de ambitie hoogwaardige kennisintensieve bedrijven aan te trekken. Tegelijkertijd moet onderzocht worden hoe deze plannen zich verhouden tot de geplande woningbouw, zoals weergegeven in het Masterplan.

Ontmanteling landingsbanen

Wethouder Klaas Jan van der Bent: “Het initiatief is interessant genoeg om op z’n minst te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Ik wil een helder beeld krijgen van wat de kansen zijn van dit initiatief in onze gemeente. College en gemeenteraad schatten in dat er binnen de huidige ontwikkelstrategie voldoende ruimte is om een pas op de plaats te maken met de ontmanteling van de landingsbanen. Ik ga hier met het Rijksvastgoedbedrijf heel snel over praten”, aldus de wethouder.

Zeer geschikt

Drones zijn er in alle soorten en maten. Ze zijn te gebruiken voor reddingswerkzaamheden, luchtfoto’s, filmopnames, veiligheidsdoeleinden. Ook voor Kustwerk Katwijk is gebruik gemaakt van drones om vanuit de lucht overzichtfilmpjes te maken. De grotere drones maken gebruik van stijg- en landingsbanen. Vliegkamp Valkenburg is hierdoor, in combinatie met de beschikbare ruimte en de ligging zeer geschikt als kennis –en ontwikkelcentrum voor deze technologie. Volgens de initiatiefnemers kan dit bovendien duizenden arbeidsplaatsen opleveren, wat een enorme impuls betekent voor de werkgelegenheid in de regio. Bron: gemeente Katwijk