Kan de architect verdere sloop tegenhouden?

18 mei 2015 17:29 uur

Architect Hans Ruijssenaars heeft begin negentiger jaren het gebouw van het toenmalige ministerie van EZ gerenoveerd. Aan het gebouw uit 1911 zijn door hem een atrium en nieuwe zijvleugels toegevoegd. De Staat wil nu in dat gebouw 3 planbureau’s gaan huisvesten. Daartoe zal er grondig moeten worden verbouwd en moet de nieuwbouw van Ruijssenaars gedeeltelijk worden gesloopt. Halverwege de sloop vordert Ruijssenaars nu in een kort geding dat het slopen en de verbouwing worden gestopt. Hij beroept zich op zijn persoonlijkheidsrechten (artikel 25 Auteurswet) en op misbruik van recht zijdens de Staat (eigenaar van het gebouw). Bron: Dirkzwager PartnerInKennis  Mon, 18 May 2015. Auteur: Jaap Kronenberg. Lees verder>>>>