Kampen: preventief asbestonderzoek in Onderdijkse Waard

19 oktober 2014 14:43 uur

Een herinrichting van de Onderdijkse Waard bij Kampen is onderdeel van de plannen voor het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Naast een vaargeul, die het Reevediep met de IJssel verbindt, wordt vooral veel nieuwe natuur gerealiseerd. Op de plek van de huidige twee diepe zandwinplassen in de Onderdijkse Waard wordt een nieuwe meestromende nevengeul van de IJssel aangelegd. Vooruitlopend hierop heeft het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta onderzoek laten uitvoeren naar de eventuele aanwezigheid van asbest in het pad dat rond een deel van de zuidelijke zandwinplas in de Onderdijkse Waard ligt, inclusief het toegangspad vanaf de IJsseldijk. Bron: Koggecourant.nl 13-10-2014. Lees verder>>>>