Kampen: GroenLinks vraagt uitstel sloop stadsvilla

18 augustus 2019 19:27 uur

De voorgenomen sloop van de monumentale stadsvilla aan de Bovenhavenstraat moet worden uitgesteld, nu blijkt dat de aanwijzing van het pand als gemeentelijk monument op ondeugdelijke gronden door burgemeester en wethouders van Kampen is afgewezen. Ook moet er eerst een visie voor de invulling van het hele gebied rond stadsvilla en voormalige glashandel worden gemaakt, voordat er onomkeerbare stappen worden gezet. Dat vindt de raadfractie van GroenLinks, die hierover een reeks vragen en stellingen naar het college heeft gestuurd.

Bovendien maakt GroenLinks zich zorgen over een mogelijk vervuilde bodem in het gebied, omdat ook daar vroeger een gasfabriek heeft gestaan. Een soortgelijke installatie zorgde nabij de Buitenhaven de afgelopen jaren voor een reeks van problemen door achtergebleven vervuilde grond.

Volgens GL-raadslid Niels Jeurink is er vorig jaar en dit jaar onderzoek gedaan naar vervuiling, maar is de raad nooit geïnformeerd over de uitkomsten. „Welke verontreinigingen zijn aangetroffen, op welke diepte en welke vervolgmaatregelen zijn nu noodzakelijk”, wil hij van het college weten.

Sloopvergunning

Een sloopvergunning voor de stadsvilla is vorig jaar al afgegeven, net als een bouwvergunning voor een nieuwe villa in dezelfde stijl. Hiertegen zijn bezwaren ingediend, maar die vindt de bezwaarschriftencommissie niet steekhoudend. Dat ligt anders als het gaat om de beoordeling van een aanvraag om de villa als gemeentelijk monument aan te wijzen. Hierover oordeelde de commissie begin juni dat de procedure overnieuw moet en dat er advies moet worden gevraagd van de Monumentenraad. GroenLinks wil nu weten of dat al is gebeurd en wat dat advies dan was.

Gebiedvisie

Nu dit besluit toch moet worden heroverwogen ziet Jeurink een kans om een nieuw plan te trekken: eerst een gebiedsvisie opstellen, dan besluiten over de monumentenstatus en vervolgens komen tot uitvoering van plannen. „Het maken van een gebiedsvisie hoeft echt niet zo lang te duren. Onomkeerbare maatregelen als de sloop van gebouwen moeten passen in die visie”, zegt Jeurink. „Het gaat hier wel om het eerste industriegebied van de stad en een toplocatie aan de rand van de binnenstad. Woningbouw kan er zeker, maar dat kun je ook samenvoegen met behoud van panden. Je kunt ze hergebruiken voor woonfuncties.” Bron: destentor.nl 18-8-19