Kamervragen asbest beantwoord

05 maart 2016 10:32 uur

In een verslag van een schriftelijk overleg heeft staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu een aantal vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu beantwoord. De vragen betreffen een mogelijk Nationaal Deltaplan Asbestsanering en de brand en het daarmee gepaard gaande affakkelen bij Shell in Moerdijk op 11 november 2015.

Ten aanzien van asbestsanering was gevraagd naar het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) en waarom gemeenten zo slecht hiervan gebruikmaken. De staatssecretaris stelt dat het LAVS een volgsysteem is en niet geschikt is als registratiesysteem van locaties waar vermoedelijk asbest aanwezig, dus niet als nationale asbestinventarisatie. Gebouweigenaren hebben een eigen verantwoordelijkheid om te weten of zij een asbestdak hebben, en een asbestinventarisatie kan definitief vaststellen of dat zo is. Met de branche is afgesproken dat het LAVS verplicht wordt gesteld als het systeem voldoende technische mogelijkheden biedt. Dit jaar wordt een belangrijke module opgeleverd; zodra dit gebeurd is, kan het systeem wettelijk verplicht worden gesteld. Deze kwestie hoort bij Kamerdossier 25834.