Jirnsum vecht tegen sloop Dekemahiem

26 mei 2014 06:48 uur

De slopershamer voor Dekamahiem dreigt, maar het dorp Jirnsum vecht voor behoud ervan. Een actiegroep heeft, met steun van Plaatselijk Belang, woningcorporatie Elkien gevraagd de woningen voor een symbolisch bedrag te mogen kopen. De sloop zou de leefbaarheid in het dorp verder aantasten. Gistermiddag werd Elkien een petitie met 370 handtekeningen – tweederde van alle huishoudingen in Jirnsum – aangeboden. Binnenkort volgt een gesprek. Bron: Leeuwarder Courant 24 mei 2014. Lees verder>>>>