Januari 2016: InfraTech Duitsland, bouwstenen voor vernieuwing

29 maart 2015 07:05 uur

Wegen, bruggen en tunnels die in een erbarmelijke staat verkeren, elektriciteitsleidingen en spoorwegen waar hoognodig onderhoud aan moet worden gepleegd: er is in Duitsland nauwelijks een onderwerp waar zo veel over gesproken wordt als over de sanering van de bestaande infrastructuur. Deze enorme uitdaging staat dan ook centraal bij de tweede editie van InfraTech Duitsland, de vakbeurs voor grond-, water- en wegenbouw, die van 13 tot en met 15 januari 2016 wordt gehouden in Messe Essen, Noordrijn-Westfalen.

Tweede editie InfraTech Duitsland uitgebreid
De tweede editie van InfraTech Duitsland wordt in 2016 uitgebreid met Hal 5 waardoor de totale beursoppervlakte meer dan 8.000 m² zal beslaan. En met nog ruim 10 maanden te gaan, is 55% van de beschikbare standoppervlakte reeds gereserveerd. De grote interesse voor InfraTech Duitsland heeft alles te maken met de impuls die er van deze vakbeurs uitgaat. Het thema “Bouwstenen voor vernieuwing” geeft immers al aan dat er concrete oplossingen worden geboden.

IKT organiseert ook in 2016 kennisprogramma
Bezoekers van de beurs krijgen echter niet alleen een uitgebreid productoverzicht op het gebied van infrastructuur te zien, ook kennisuitwisseling met branchegenoten is een belangrijk aspect van deze vakbeurs. Ahoy Rotterdam en IKT (Institut für Unterirdische Infrastruktur) zijn daarom opnieuw een samenwerking aangegaan met betrekking tot de organisatie van het kennisprogramma dat op de beursvloer zal plaatsvinden. Evenals in 2014 organiseert IKT tijdens de volgende editie van InfraTech Duitsland tal van lezingen gericht op grond-, water- en wegenbouw, water en afvalwater, inrichting van openbare ruimtes en verkeer & mobiliteit. Deze lezingen zijn gratis toegankelijk voor bezoekers van InfraTech Duitsland.

Vier beurzen tegelijkertijd
De exposanten en bezoekers van de eerste editie waren positief over het feit dat InfraTech Duitsland gelijktijdig met de beurzen DEUBAUKOM en DCONex werd gehouden in Messe Essen. Deze combinatie zal in 2016 worden gecontinueerd. Het aanbod wordt in 2016 uitgebreid met acqua alta, een vakbeurs en congres gericht op hoogwaterbescherming, klimaatverandering en rampenbestrijding, en kent tal van exposanten die de nieuwste producten en ontwikkelingen op dit gebied presenteren. Vier beurzen die tegelijkertijd worden gehouden vormen een belangrijke meerwaarde voor de bezoeker.

Nieuwe Duitse vertegenwoordiger
Sinds 1 februari jl. is Andrea Astor aangesteld als agent voor InfraTech Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Andrea Astor is eigenaar van Marketing Services in Baden en is gespecialiseerd in de bouwsector

InfraTech in Ahoy Rotterdam
Achter het beursconcept van InfraTech Duitsland schuilt Ahoy Rotterdam, sinds 1996 organisator van de Nederlandse vakbeurs voor infrastructuur: InfraTech in Rotterdam. De laatste editie van deze beurs, die in januari van dit jaar plaatsvond onder het motto “Krachtig vooruit”, trok meer dan 20.000 vakgerichte bezoekers.